Veiligheid

Het garanderen van de veiligheid van onze werknemers is een belangrijke pijler binnen onze dagelijkse werking.  Via veiligheidsprogramma's zoals Beyond Zero en specifieke trainingen streven wij naar een duurzaam veiligheidsbeleid. We beperken ons echter niet alleen tot veiligheid, ook respect voor de omgeving en het milieu hebben een centrale rol binnen onze bedrijfscultuur.